Зареждане...

Header
Търсене: Разлистване на категории:
Кинезитерапия при фрактури на таза
 
Автор:
Бистра Аладжова - рехабилитатор
Изпрати на приятел
Разглеждания: 7869

Кинезитерапия при фрактури на таза

Травмените поражения на таза спадат към най-тежките увреди на опорно-двигателния апарат. Те се придружават често от наранявания на тазовите органи, поради което се утежняват третирането и прогнозата им. Травмите в областта на таза изискват спешна диагностика, реанимация и своевременно лечение.

С увеличаването на транспортния и промишления травматизъм значително се увеличава и относителният дял на увредите на таза

 Ð—асяга се най-активната възраст – от 20 до 50 години – с превалиране на мъжкия пол. Честотата на увредите на различните кости не е еднаква. Често се наблюдават комбинации от увреди на таза с увреждане на ЦНС, органите на гръдната и коремната кухина, на др. отдели на ОДА и др. Особена група представляват пострадалите с придружаващи увреди на вътретазовите органи. Най-чести са нараняванията на уретрата, по-редки са на пикочния мехур. Комбинацията със засягане на магистрални кръвоносни съдове и на нервни стволове, макар и по-рядка, е с лоша прогноза.


Периодите на рехабилитация зависят от това коя кост е счупена, дали има разместване, консолидация и от общото състояние на болните.  Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€ÐµÐ´ изискванията на лекуващия травматолог в най-общи линии те са:

1. Първи (ранен) рехабилитационен период

 Ð—апочва 4-6 дни след травмата, когато болките са намалели и малко се е подобрило състоянието на болния.

 Ð¡Ñ‚рог постелен режим (определя се според мястото и вида на фрактурата):

v     Os pubis – 7 до 30 дни

v     Os ilii – 7 до 14 дни

v     Acetabulum – 14 до 45 дни. Неразместени – директна екстензия. При дислоксация – оперативно лечение с винтове и плаки.

v     Sacrum – 21 до 45 дни.

Цел на кинезитерапията:

Недопускане на усложнения на организма и подпомагане на зарастването на фрактурата.

Задачи на кинезитерапията:

1.     Въздействие върху психо-емоционалния тонус на пациента

2.     Профилактика на усложненията от страна на дихателната система

3.     Профилактика на усложненията от страна на сърдечно-съдовата система

4.     Недопускане на декубитални рани;

5.     Подобряване на трофиката

6.     Борба с мускулната хипотрофия – на всички крайници

7.     Подобряване работата на отделителната система

8.     Поддържане силата на ръце и раменен пояс

 Ð¡Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚ва на кинезитерапията:

·        Дихателна рехабилитация

·        Изометрични упражнения за крака от страната на увредата, коремна мускулатура

·        Активни упражнения за всички стави на здравите крайници във всички равнини и посоки. Упражнения с тежести, елестична лента

·        Упражнения мобилизиращи перифернито кръвообръщение

2. Втори (основен) рехабилитационен период

 Ð—апочва с постепенното вертикализиране на пациента – срок даден от лекуващия травматолог.

 ÐŸÑ€Ð¸ изолираните фрактури на os pubis, os ischii, os ilii рехабилитацията може да започне от 7, 21, 30 ден, като при тях се разрешава „маркиране” на походката с помощни средства или частично натоварване.

 ÐŸÑ€Ð¸ фрактура на ацетабулума, стъпването не се разрешава 3 до 6 месеца (зависи от рентгеновата диагностика). Ходи се с помощни средства без докосване на крака до пода.

 ÐŸÑ€Ð¸ фрактурите на Malgen натоварването започва следоперативно – след средно 3-4 месеца. Пациентът ходи само с помощни средства.

 ÐŸÑ€Ð¸ фрактурите на os ischii не се разрешава сядането през този период.

Цел на кинезитерапията:

Подготовка на организма за вертикализиране и ДЕЖ.

Задачи на кинезитерапията:

 ÐšÑŠÐ¼ задачи от 1ви период се добавят и

1.     Борба с ортостатичните реакции

2.     Обучение в ходене с помощни средства

3.     Подобряване на обемът на движение в ставите

Средства на кинезитерапията:

 ÐšÑŠÐ¼ средствата от 1ви период:

·        Пасивно и активно вертикализиране

·        Използване на различни изходни положения освен тилен лег

·        Упражнения за коремна , гръдна и седалищна  мускулатура

·        Упражнения за ходене с помощни средства

·        ДЕЖ – обличане, обуване, събуване, тоалет и др.

·        Упражнения за подобряване обема на движение в ставите

3.Трети  (възстановителен) рехабилитационен период

 Ð—апочва с ходене с едно помощно средство и продължава с постепенното му премахване.

 Ð¦ÐµÐ» на кинезитерапията:

ОПТИМАЛНО възстановяване на функциите на ОДА

Задачи на кинезитерапията:

Към задачи от 1 и 2 период:

1.     Възстановяване на мускулната сила на увредения крайник и премахване на мускулния дисбаланс

2.     Подобряване на качеството на походката

3.     Подобряване на издръжливостта

4.     Синхронизиране на движенията на раменен пояс и ръце с тазов пояс и долни крайници

5.     Постигане на оптимален обем на движения в засегнатите стави

6.     Обучение в ДЕЖ и подготовка на пациента за професионална и социална реализация

Средства на кинезитерапията

Към средствата от 1 и 2 период:

·        Упражнение в ходом

·        Упражнения с уреди и на уреди

  • ·        ластична лента                                            
  • ·         Ñ‚ежести                                                                      Â·       Ñ„итбол
  • ·        клетка на Роше
  • ·        велоергометър, бягаща пътек
  • ·        шведска стена     

Упражнения от различни изходни положения – тилен лег, лег, страничен лег, седеж, стоеж, коляна опора, колянка и др.

Показания и противопоказания

1. Правилна позиция в леглото

o       Тилен лег с възглавница между краката

o       Тилен лег с лека флексия в КС и ТБС

o       Страничен лег – винаги с възглавница между краката (1 период)

2. Качване и слизане по стълби

o       качване – първо здрав, после болен крак

o       слизане – първо болен, после здрав крак

3. Неправилна позиция в леглото

4. Забранени положения и движения на краката

 

Масаж в следимобилизационния период

АНАЛИТИЧНО се обработват хипотрофиралите мускули. Това са:

o       Трите седалищни мускула: m.gluteus maximus, m.gluteus minimus, m.gluteus medius, m.m.vasti oÑ‚ quadriceps femoris, tibialis anterior

На тях се прилага стимулиращ масаж – поглаждане, енергично разтриване, дълбоко омачкване, ударни похвати.

АНАЛИТИЧНО се обработват и статичните мускули, които изпадат в спазъм. Това са:

o       m.soleus, ишио-крурална мускулатура, m.rectus femoris, m.iliopsoas, m.piriformis, m.quadratus femoris

При тях се прилагат релаксиращи похвати – повърностно поглаждане и разтриване, бавно и дълбоко омачкване , вибрация.

Физиотерапия

Средства:

·        Ултравиолетови облъчвания – общи, суберитемни

·        Нискочестотно импулсно магнитно поле

o       не пречи и при налична метална остеосинтеза

·        Интерферентен ток

·        Електростимулации – на хипотрофичната мускулатура и при наличие на парези

·        Подводно-душов масаж

 

 

Последно обновяване: 28.01.2011 09:32

Свързани статии (въпроси):