Зареждане...

Header

Първи резултати от HYPOXI терапията


 
Първи резултати от HYPOXI терапията - убедете се сами!

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
     
талия
               
през пъпа
     
под пъпа
     
ханш
     
двата крака
     
бедро отпуснато
     
бедро стегнато
     
коляно
     

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
02.02.2013 ж 36
талия
61.5 48.3 12 хипокси комбинация 02.03.2013 59.4 47.4 -2.1 -0.9
през пъпа
71.1 65.1 -6.0
под пъпа
79.5 74.5 -5.0
ханш
89.5 86.4 -3.1
двата крака
88.0 83.4 -4.6
бедро отпуснато
50.0 49.0 -1.0
бедро стегнато
52.0 51.0 -1.0
коляно
36.0 35.0 -1.0

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
13.02.2013
(кърмачка)
ж 42
талия
93.5 89.1 12 само L250
(кърмачка)
01.03.2013 90.0 84.7 -3.5 -4.4
през пъпа
108.5 105.5 -3.0
под пъпа
115.5 112.5 -3.0
ханш
114.5 112.5 -2.0
двата крака
106.5 101.5 -5.0
бедро отпуснато
64.5 61.5 -3.0
бедро стегнато
65.4 63.4 -2.0
коляно
41.5 40.0 -1.5

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
06.01.2011
(кърмачка)
ж 35
талия
82.5 74.7 12 само L250 (кърмачка) 04.02.2011 79.0 74.3 -3.5 -0.4
през пъпа
92.7 88.5 -4.2
под пъпа
94.0 92.5 -1.5
ханш
107.0 103.5 -3.5
двата крака
104.7 102.5 -2.2
бедро отпуснато
63.0 61.5 -1.5
бедро стегнато
63.7 62.4 -1.3
коляно
45.0 42.9 -2.1

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
04.01.2011 м 38
талия
106.7 100 10 ежедневни 13.01.2011 104.5 99.2 -2.2 -0.8
през пъпа
109.8 105.0 -4.8
под пъпа
108.3 105.4 -2.9
ханш
- - -
двата крака
- - -
бедро отпуснато
- - -
бедро стегнато
- - -
коляно
- - -

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
06.03.2010
м
32
талия
106.0 101.2 12 29.03.2010 101.0 99.0 -5.0
-2.2
през пъпа
109.9 105.8 -4.1
под пъпа
102.6 100.0 -2.6
ханш
- - -
двата крака
- - -
бедро отпуснато
- - -
бедро стегнато
- - -
коляно
- - -

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
13.01.2010
ж
23
талия
74.0 63.7 12 20.02.2010 72.4 62.7 -1.6
-1.0
през пъпа
88.5 85.2 -3.3
под пъпа
94.5 92.1 -2.4
ханш
94.5 91.4 -3.1
двата крака
97.5 95.1 -2.4
бедро отпуснато
59.1 56.2 -2.9
бедро стегнато
59.9 57.0 -2.9
коляно
37.8 36.0 -1.8

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
09.01.2010
ж
15
талия
79.5 80.0 12 05.02.2010 75.0 77.4 -4.5
-2.6
през пъпа
92.7 89.0 -3.7
под пъпа
100.6 97.0 -3.6
ханш
107.0 104 -3.0
двата крака
107.5 104.2 -3.3
бедро отпуснато
66.4 63.0 -3.4
бедро стегнато
65.6 63.6 -2.0
коляно
44.0 42.6 -1.4

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
19.09.2009
ж
48
талия
99.3
87.9
12
06.11.2009
94.3
85.2
-5.0
-2.7
през пъпа
113.8
102.3
-11.5
под пъпа
118.5
116.0
-2.5
ханш
116.5
111.1
-5.4
двата крака
106.9
104.7
-2.2
бедро отпуснато
67.5
65.0
-2.5
бедро стегнато
68.5
66.0
-2.5
коляно
46.9
43.0
-3.9

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
19.09.2009
м
50
талия
123.0
113.7
12
06.11.2009
104.3
108.4
-18.7
-5.3
през пъпа
127.5
116.2
-11.3
под пъпа
-
-
-
ханш
-
-
-
двата крака
-
-
-
бедро отпуснато
-
-
-
бедро стегнато
-
-
-
коляно
-
-
-

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
15.06.2009
ж
34
талия
99.0
97.1
12
17.07.2009
92.0
91.9
-7.0
-5.2
през пъпа
111.2
97.0
-4.2
под пъпа
119.0
109.0
-10.0
ханш
121.5
116.5
-5.0
двата крака
110.5
107.0
-3.5
бедро отпуснато
69.0
65.5
-3.5
бедро стегнато
69.0
66.0
-3.0
коляно
48.0
45.0
-3.0

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
07.03.2009
м
31
талия
104.0
97.0
12
06.04.2009
96.5
88.5
-7.5
-8.5
през пъпа
106.0
99.0
-7.0
под пъпа
102.0
97.0
-5.0
ханш
104.0
100
-4.0
двата крака
-
-
-
бедро отпуснато
-
-
-
бедро стегнато
-
-
-
коляно
-
-
-

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
05.03.2009
ж
46
талия
78.0
65.5
12
21.03.2009
75.8
64.6
-2.2
-0.9
през пъпа
87.0
85.1
-1.9
под пъпа
93.0
90.6
-2.4
ханш
101.5
98.2
-2.7
двата крака
100.5
96.0
-4.5
бедро отпуснато
61.5
60.0
-1.5
бедро стегнато
61.5
60.0
-1.5
коляно
42.0
39.2
-2.8

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
09.02.2009
м
46
талия
99.0
94.5
12
08.03.2009
96.0
95.5
-3.0
+1.0
през пъпа
105.0
103.0
-2.0
под пъпа
106.0
104.0
-2.0
ханш
-
-
-
двата крака
-
-
-
бедро отпуснато
-
-
-
бедро стегнато
-
-
-
коляно
-
-
-

Начало
м/ж
год.
Зони
Преди
Брой процедури
Край
След
Разлика
см.
кг.
см.
кг.
см.
кг.
18.01.2009
ж
39
талия
67.8
60.0
12
01.02.2009
66.0
58.8
-1.8
-1.2
през пъпа
80.5
76.0
-4.5
под пъпа
92.0
85.0
-7.0
ханш
104.2
96.5
-7.7
двата крака
101.0
98.0
-3.0
бедро отпуснато
59.5
57.3
-2.2
бедро стегнато
59.9
58.5
-2.4
коляно
40.0
40.0
0.0