Зареждане...

Header

Масажи


 
Мануален лимфен дренаж - Мануалният лимфен дренаж е комплексна противозастойна терапия, имаща за задача да подобри и/или възстанови смутеното лимфообръщение чрез направляване на лимфната течност в желаната посока. Прилага се при бременност, след раждане, целулит и здравословни проблеми.